Lahtiütlus

Caspart Reedes OÜ ei paku juriidilist ega maksude alast nõustamist. Kogu suuliselt või kirjalikult antud juriidiline ja maksudega seotud informatsioon on soovituslik ning antud info kontrollimine koostöös kohalike ekspertide ja asutustega on kliendi vastutus.
Kõikide konsultatsioonide ja muude Ettevõtte poolt pakutavate teenuste hindamine ja aktsepteerimine on Kliendi vastutus.

Teenuste reeglid ja tingimused